About

Co to jest ASYLCO?

Alternative System of Language Communication (alternatywny system komunikacji językowej).
Historia ASYLCO zaczęła się 25 sierpnia 2005 r. od zabawy Czy, nie korzystając z liter, można napisać zdanie Ala ma kota. Powstał twór, który nie jest językiem sensu stricto (ma, bowiem tylko postać graficzną).

Zamiast pisać: To jest koza. Możemy napisać To jest Koza-kozioł.

Słychać było śpiew i wołanie. = Słychać było Śpiew i Wołanie.

ASYLCO jest dziwne. = ASYLCO jest DziwnyGramatyka.

Jedynymi składnikami ASYLCO są słownik (zbiór piktogramów) i gramatyka.
Gramatyka, która pozwala utworzyć dowolne słowo (poza nazwami własnymi) i napisać dowolne zdanie to 138 znaków graficznych podzielonych na 25 kategorii.

Sednem ASYLCO jest PISANIE PIKTOGRAMÓW, czyli tworzenie elementów słownika, które są rzeczownikami jednostkowymi. Do tej pory wynegocjowano i narysowano ok. 1000 piktogramów.

Od piktogramów ikonicznych do symbolicznych – prezentacja wybranych technik, środków wyrazu

 1. Wierne odwzorowanie, zachowanie proporcji i koloru
  Marchew = Marchew Borowik = Borowik Burak = Burak Malina = Malina
 2. Dodanie szczegółu pozwalającego na odróżnianie podobnych obiektów
  Morela = Morela Brzoskwinia = Brzoskwinia Grejpfrut = Grejpfrut Pomarańcza = Pomarańcza
 3. Grupowanie składowych
  Pogoda = Pogoda
  Deszcz = Deszcz Ulewa = Ulewa Śnieg = Śnieg Słońce = Słońce Burza = Burza
 4. Odróżnianie ekspresji, “melodii”
  Krzyk = Krzyk Wołanie = Wołanie Śpiew = Śpiew Mowa = Mowa
 5. Odróżnianie stanu od procesu
  Pamięć = Pamięć Myśl = Myśl
 6. Prospectus będący punktem wyjścia i syntezą
  Przyprawa = Przyprawa
  Separatus z powiększeniem i wysunięciem na pierwszy plan (analiza przyprawy)
  Kwaśny = Kwaśny Ostry = Ostry Słodki = Słodki Słony = Słony
 7. Wyodrębnianie przez korzystanie z antonimów
  Mokry = Mokry Suchy = Suchy Choroba = Choroba Zdrowie = Zdrowie
 8. Cechy skrajne i nazwa cechy
  Strach = Strach Męstwo = Męstwo Postawa = Postawa
 9. Ustanowienie zasady jak płynie czas na piktogramie (od lewej do prawej)
  Wschód słońca = Wschód słońca Zachód słońca = Zachód słońca
 10. Niezróżnicowany zbiór elementów – punkt wyjścia (prospectus)
  Rodzina = Rodzina (znaczenie jest zawężone do kobiety, mężczyzny i tylko do ich wspólnych dzieci)
  Piktogramy, na których pierwszoplanowe elementy to znaczenie piktogramu a drugoplanowe to kontekst (w sensie zakomunikowania zależności)
  Matka = Matka Rodzice = Rodzice Ojciec = Ojciec Dziecko = Dziecko
 11. Różnicowanie przez kształt (miły, ciepły – nieprzyjemny, zimny)
  Smród = Smród Zapach = Zapach Ciepło = Ciepło Zimno = Zimno
 12. Grupowanie poprzez wspólny element (kalendarz) + symbol
  Lato = Lato Zima = Zima Jesień = Jesień Wiosna = Wiosna
 13. Grupowanie piktogramów wokół wspólnego elementu (tu postać z tarczą)
  Atak = Atak Wróg = Wróg Sprzymierzeniec = Sprzymierzeniec Obrona = Obrona
 14. Grupowanie piktogramów wokół historyjki (fabellus) z różnym zakończeniem
  Oba piktogramy są związane z awarią samochodu (potocznie – samochód złapał gumę)
  Problem = Problem (w sensie kłopot)
  Historyjka = zmartwiona kobieta (mowa ciała – ręce umieszczone na pochylonej głowie).
  Sprawa = Sprawa (w sensie – rzecz do załatwienia)
  Historyjka = postać (zdecydowanie) niosąca koło do naprawy.
 15. Odwołanie się do szablonu, stereotypu
  Szacunek = Szacunek Szkoda = Szkoda Pożytek = Pożytek Tęsknota = Tęsknota
 16. Połączenie (zderzenie) atrybutów
  Rzecz = Rzecz
 17. Zastosowanie różnic w podziale piktogramu, gdy różnice są subtelne
  Śmiech = Śmiech Płacz = Płacz Nastrój = Nastrój
  Radość = Radość Żal = Żal Humor = Humor

Piktogramy ASYLCO można łączyć. Dzięki takiemu zabiegowi powstają piktogramy złożone.

Przykład rodzinny bez korzystania z gramatyki:
OjciecRodziceRodzice = Pradziadek (ojciec rodziców rodziców)

Z założenia cała konstrukcja ASYLCO ma być taka jak matematyka. W odróżnieniu od słów jakiegokolwiek języka, w ASYLCO wszystkie piktogramy mają mieć jednoznaczne znaczenie. Każda następna konstrukcja ma być również jednoznaczna. Ponieważ piktogramy były wynegocjowane w niewielkiej grupie to niestety znaczenia te nie mogą być przez wszystkich odczytane jednoznacznie.

Przyjrzyjmy się złożonemu piktogramowi i spróbujmy nadać mu nazwę:
DzieckoRodzice = Rodzeństwo (dziecko rodziców?)

W języku polskim rodzeństwo to pojęcie conajmniej nie jednoznaczne. Dla iksa rodzeństwo to zbiór jego braci i sióstr bez iksa; dla osoby spoza rodzeństwa to zbiór wszystkich dzieci włącznie z iksem.

W Asylco wszystkie piktogramy to rzeczowniki jednostkowe – to nie dzieci, ale dziecko (!) rodziców; W tym przypadku to jedno z dzieci (domyślnie obojga moich rodziców) czyli jeden z braci lub sióstr
bez określonej płci.

Korzystając z gramatyki (płeć):
DzieckoGramatykaMatka = Brat przyrodni (syn matki) – syn matki to brat ale jest synem tylko jednego z rodziców (matki).
DzieckoGramatykaRodziceOjciec = Stryj (syn rodziców ojca) – to brat (syn rodziców) ojca.
DzieckoGramatykaOjciecMatka = Wuj przyrodni (syn ojca matki) – to brat (syn ojca) matki ale nie jest to syn matki matki.


Słownik i opis gramatyki Asylco znajdują się w menu materiały do pobrania.

Autor ma nadzieję, że ta (oryginalna zdaniem recenzentów ASYLCO) metoda naukowo-dydaktyczna, być może posłuży kształtowaniu sprawności logicznego myślenia, nabywaniu umiejętności uczenia się i poznania. Pozwoli doskonalić takie sprawności intelektualne, jak analiza i synteza, przechodzenie od konkretu do abstraktu i od abstraktu do konkretu, uświadomi na przykład taką relacje jak: przyczyna – skutek; uświadomi stereotypy, ułatwi zrozumienie symboliczności itp.

Według autora to, co było znakomite przy konstruowaniu ASYLCO to praca w grupie 3-5 osobowej przy negocjowaniu znaczeń. W sumie świetna zabawa.

Zasady pisania piktogramów ASYLCO nie są przez autora narzucone i trwałe. Każdy powinien spróbować stworzyć swoje ASYLCO i niekoniecznie w grupie rówieśniczej.

Bohdan Orłowski